HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 • PROPEN-V
  PROPEN
  Dot-peen
  Solutions for Engraving, Marking and Artistic modeling.
  Please feel free to contact us for expertise support!
 • TECHNIFOR-V
  TECHNIFOR
  Scribing
  Solutions for Engraving, Marking and Artistic modeling.
  Please feel free to contact us for expertise support!
 • LASER-MARKING-V
  TECHNIFOR
  Laser
  Solutions for Engraving, Marking and Artistic modeling.
  Please feel free to contact us for expertise support!

 • Propen-p7000-V
  PROPEN
  Portable
  Touch'n mark, Portable marking solution
  Please feel free to contact us for expertise support!
 • slide-dotpen
  TECHNIFOR
  Dot-peen
  Stand - alone marking solution
  Please feel free to contact us for expertise support!

offer banner1
offer banner1
offer banner1

Tin nổi bật

LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO MÁY KHẮC LS100-IQ, ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ GIỮA TEMAS VÀ SAMSUNG
LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO MÁY KHẮC LS100-IQ, ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ GIỮA TEMASSAMSUNG
Hợp tác thành công giữa Temas và Samsung với công nghệ máy khắc CO2 laser
Hợp tác thành công giữa Temas và Samsung với công nghệ máy khắc CO2 laser
TRIỂN LÃM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ ICS+SIE+EXPO 2015
TEMAStham gia triển lãm "Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2015 (gọi tắt là ICS)" do Cục xúc tiến thương mại VIETRADE và tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản JETRO phối hợp tổ chức.

VIDEO