HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Tin nổi bật

LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO MÁY KHẮC LS100-IQ, ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ GIỮA TEMAS VÀ SAMSUNG
LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO MÁY KHẮC LS100-IQ, ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ GIỮA TEMASSAMSUNG
Hợp tác thành công giữa Temas và Samsung với công nghệ máy khắc CO2 laser
Hợp tác thành công giữa Temas và Samsung với công nghệ máy khắc CO2 laser
TRIỂN LÃM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ ICS+SIE+EXPO 2015
TEMAStham gia triển lãm "Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2015 (gọi tắt là ICS)" do Cục xúc tiến thương mại VIETRADE và tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản JETRO phối hợp tổ chức.

VIDEO